Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij een door u gekozen opleiding van Rijschool Ruitenbeek horen de volgende algemene voorwaarden.

Inschrijving:

De cursist draagt zorg voor alle benodigde gegevens. Waarvan de rijschool aan geeft dat deze noodzakelijk zijn. Door u in te schrijven bij Rijschool Ruitenbeek verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Betaling:

De cursist kan de rijlessen:
– contant in de auto betalen aan de instructeur, voordat de rijles gaat beginnen.
– per bank, dit uitsluitend voordat de opleiding van start gaat, tenzij anders is afgesproken.
– pakketten ( 5 en 10 lessen) worden voor aanvang eerste rijles betaald. Grotere pakketten mogen volgens afspraak in twee of drie termijnen worden betaald, eerste betaling voor aanvang eerste rijles, tweede termijn een maand daarna, derde termijn weer een maand daarna.

Bij niet betalen zal uiteindelijk een incasso bureau worden ingeschakeld. Ingeval van incasso komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente voor rekening van de cursist.

Lesafspraken:

De lesafspraken zullen worden genoteerd op onze afsprakenkaart, welke elke les dient te worden meegenomen door de cursist.

De cursist heeft altijd de mogelijkheid om een geplande afspraak te annuleren. Uiterlijk 24 uur voordat de afspraak plaats vindt. Afspraken die niet tijdig worden afgemeld, zullen volledig in rekening gebracht worden aan de cursist. De cursist dient op de afgesproken tijd en plaats aanwezig te zijn. Als dit niet het geval is, zal de rijles volledig in rekening gebracht worden en de rijles vervalt. Ongeacht de reden van de absentie.

Proefles:

De proefles is gratis, indien de cursist hierna besluit om de rijopleiding bij Rijschool Ruitenbeek te gaan volgen. Anders wordt het bedrag van € 25,00 eenmalig bij de cursist in rekening gebracht.

Autorijlessen:

De autorijlessen duren een uur of anderhalf uur. De rijlessen nemen aanvang op de plaats welke van te voren met de cursist is afgesproken en stoppen op dezelfde plaats. Wil de cursist op een andere plaats starten en of eindigen dan dient dit vooraf met de instructeur te zijn overlegd. De ene cursist wordt niet door een andere cursist opgehaald en of teruggebracht. Indien er door omstandigheden de instructeur te laat op een afspraak verschijnt, dan dient hij wel de volledige lestijd te verzorgen. De rijschool is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de cursist welke tijdens de rijlessen ontstaan.

Wanneer de cursist kiest voor een pakket van 20 uur, dan betekent dit niet in alle gevallen dat er na het aantal gereden rijlessen gelijk examen kan worden gedaan. De instructeur bepaalt te allen tijde wanneer er een CBR-examen aangevraagd kan worden. De cursist kan het pakket eventueel aanvullen met losse lessen of 5 of 10 lessen kaart.

Stopzetten van het pakket:

Indien er tussen de rijlessen een grotere interval zit dan 3 maanden, komt de geldigheidsduur te vervallen van het gekozen pakket. Echter zal het overige ongebruikte deel van het pakket worden omgezet in losse rijlessen. Tegen de op dat moment geldende tarieven.

Praktijk examen:

De examenaanvraag kan ieder moment ingediend worden. Een examenaanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als de daarvoor geldende examenbescheidene zijn ingeleverd door de cursist bij de rijschool en het examengeld reeds is voldaan. Een examendatum wordt bepaald door de rijschool, uiteraard in overleg met de cursist, maar de instructeur bepaald of de cursist er helemaal klaar voor is. De cursist legt het examen af in het lesvoertuig waarin de rijlessen hebben plaatsgevonden. Mocht er onverhoopt iets mis zijn met het lesvoertuig dan zal de rijschool er zorg voor dragen dat er tijdens het examen een ander voertuig ter beschikking gesteld wordt, zodat het examen plaats kan vinden. Met het indienen van een examen aanvraag bij het CBR aanvaardt de cursist de voorwaarden van het CBR en vrijwaart de cursist de rijschool van elke aansprakelijkheid.

Gezondheidsverklaring:

Bij aanvang van de rijopleiding vult de leerling een Gezondheidsverklaring in op de site van het CBR, op “mijn CBR”. Met het invullen van de Gezondheidsverklaring verklaart de leerling hoe zijn/haar lichamelijke en geestelijke gezondheid is, eventuele verdere onderzoeken daaruit volgend zijn voor rekening van de leerling. Evenals de kosten van de Gezondheidsverklaring.

Wet persoonsregistratie:

In het kader van de wet persoonsregistratie(artikel 28 lid 1) geven wij u te kennen dat de door de cursist verstrekte persoonsgegevens in onze geautomatiseerde administratie zullen worden opgenomen. Het doel van onze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, studiegegevens, en studie resultaten, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de administratieve, logistieke- en opleiding functies.

Klachten:

Rijschool Ruitenbeek zal er alles aan doen om uw opleiding zo prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt ontevredenheid ontstaan, dan is de cursist dit verplicht te melden aan de rijschool zodat er een goede oplossing kan komen en dat de klacht naar tevredenheid verholpen kan worden. Geschillen tussen rijschool, instructeur en cursist die niet naar tevredenheid zullen verlopen, kunnen worden voorgelegd aan een onpartijdige derde partij.